ترجمه لیریک Christina Aguilera » Can’t Hold Us Down

درباره Can’t Hold Us Down – Christina Aguilera feat. Lil› Kim

از آلبوم: Stripped
انتشار: 26 اوت 2003
سبک: Hip hop
مدت: 4:15
با برچسب: RCA Records
نویسندگان: Christina Aguilera – Matt Morris – Scott Storch
تهیه کنندگان: E. Dawk – Scott Storch
گواهی: طلا از ARIA
ترتیب زمانی ترانه های Christina Aguilera:
(2003)»Fighter»
(2003)»Can’t Hold Us Down»
(2003)»The Voice Within»

ترتیب زمانی ترانه های Lil Kim:
(2003)»Magic Stick»
(2003)»Can’t Hold Us Down»
(2005)»Lighters Up»

این ترانه کریستینا که رتبه دوازده Billboard Hot 100 رو بدست آورده، به خاطر موضوعش که در مورد قدرت و اختیار زنان هست و ویدیوی ترانه مشهوره.

در این ترانه، مثل ترانه های قبلی Aguilera ، نفرتش رو از معیارهای تناقض جامعه نشون میده. او احساس میکنه که وقتی مرد ستاره ای به زندگی جنسی ش مباهات می کنه، محترمه اما وقتی زنی سعی می کنه از تمایلات جنس ش حرف بزنه، بهش برچسب جنده یا فاحشه رو میزنن. Aguilera هم چنین در لیریک ترانه میگه که دوست نداره مردم بهش به سادگی بگن: bitch. چون اون رو پای خودش می ایسته و زن قوی ای هست. Aguilera این پیام رو به اونایی میگه که می خوان مطیع و کنترلش کنن و میگه که هیچ وقت نمی تونن چنین کاری رو بکنن.

در مورد ویدیوی ترانه:
ویدیوی ترانه با ghetto 1 شروع میشه که Christina در خیابانی قدم میزنه که مردی میاد و به شرتش چنگ میزنه. کریستینا شروع به اتهام کردنش می کنه و ترانه رو می خونه، در حالیکه هم تعدادی زن به کریستینا پیوستن و تعدادی مرد هم به جمعشون اضافه شده. بعد Lil Kim می رسه و لباسش رو در میاره و با کریستینا مشغول رقص می شن. ویدیو با خنده کریستینا تموم میشه.

این ترانه را اینجا ببین.

موقعیت در چارت ها(2003):
Australia ARIA Top 50 Singles : رتبه 5
Austria Top 75 Singles : رتبه 13
Belgium Top 50 Singles : رتبه 7
Brazil Hot 100 Singles : رتبه 32
Canada Top 100 Singles : رتبه 20
France Top 100 Singles : رتبه 27
Germany Top 100 Singles : رتبه 9
Greek Top 50 Singles : رتبه 20
Hungarian Singles Chart : رتبه 4
Ireland Top 50 Singles : رتبه 5
Italy Top 50 Singles : رتبه 20
Netherlands Top 40 Singles : رتبه 10
New Zealand RIANZ Top 50 Singles : رتبه 2
Norway Top 20 Singles : رتبه 14
Philippine Top Hits : رتبه 5
Sweden Top 60 Singles : رتبه 12
Switzerland Top 100 Singles : رتبه 11
U.K. Official Top 75 Singles: رتبه 6
U.S. Billboard Hot 100 : رتبه 12
U.S. Billboard Top 40 Tracks : رتبه 4
U.S. Billboard Top 40 Mainstream : رتبه 3
United World Chart : رتبه 3

——————–
1. محل کوچکى از شهر که محل سکونت اقليت هاست، قبلا به قسمتی از شهر می گفتن که یهودیان مجبور به زندگی در اونجا بودن خصوصا در خلال جنگ جهانی دوم.

So what am I not supposed to have an opinion
پس چرا من نباید نظری داشته باشم؟
Should I be quiet just because Im a woman
باید ساکت باشم جون یه زنم
Call me a bitch cos I speak whats on my mind
منو سگه صدام بزن، چون من اون چیزی که تو ذهنمه رو می گم
Guess its easier for you to swallow if I sat and smiled
حدس بزن، برات راحت تره تا قورتش بدی، اگه من بشینم و بخندم
When a female fires back
وقتی یه زن با آتشی برمی گرده
Suddenly the target dont know how to act
ناگهان، هدف و نشانه نمی دونه چطور مقابله کنه
So he does what any little boy will do
پس اون همون کاری که یه پسر کوچیک می کنه رو انجام میده
Making up a few false rumors or two
یه چندتا شایعه دروغ سرهم می بافه یا بیشتر
That for sure is not a man to me
که مطمئنا بران یه مرد به حساب نمیاد
Slanderin names for popularity
به خاطر شهرت، تهمت می زنه
Its sad you only get your fame through controversy
غم انگیزه، تو فقط از راه بحث و مناقشه مشهور می شی
But now its time for me to come and give you more to say
اما الان وقتشه تا بیام و بیشتر بهت بگم
This is for my girls all around the world
این به خاطر دخترام در سراسر دنیا
Whove come across a man who dont respect your worth
که با مردی برخورد دارن که به ارزششون، احترام نمی ذاره
Thinking all women should be seen, not heard
فکر کنم که همه زن ها باید دیده بشن و شنیده شدن کافی نیست

chorus
So what do we do girls
پس ما دخترا چیکار می کنیم؟
Shout louder!
بلندتر داد بزن!
Letting them know were gonna stand our ground
بهشون بگیم که می تونن وضعیت ما رو داشته باشن؟
Lift your hands high and wave them proud
دستات رو بالا ببر و با افتخار تکونشون بده
Take a deep breath and say it loud
یه نفس عمیق بکش و بلند اونو بگو
Never can, never will, cant hold us down
هرگز نمی تونن، و نخواهند بود، تا مطیعمون کنن

nobody can hold us down (x3)
هیشکی نمی تونه مطیعمون کنه
Never can, never will so what am I not supposed to say what Im saying
هرگز نمی تونن، و نخواهند بود، چه چیزی نباید بگم چی می گم

Are you offended by the message Im bringing
با پیغامی که آوردم، اذیت شدی؟
Call me whatever cos your words dont mean a thing
بهم هر چی بگی، برام مهم نیست و مفهومی نداره
Guess you aint even a man enough to handle what I sing
تو حتی به اندازه کافی مرد نیستی که بدونی چی می خونم
If you look back in history
اگه به تاریخ نگاه کنی
Its a common double standard of society
اون یه جامعه با تبعیض (مخصوصا برای زنان) معمولی هست
The guy gets all the glory the more he can score
یارو هر چقدر بیشتر بتونه به جلالش می افزاید
While the girl can do the same and yet you call her a whore
در صورتیکه دختر هم می تونه همون کار رو بکنه، و هنوز هم تو بهش یه جنده (فاحشه) می گی
I dont understand why its okay
نمی فهمم چرا خوبه
The guy can get away with it & the girl gets named
یه مرد می تونه ازش فرار کنه ولی به دختر اسم می ذارن (نسبت میدن)
All my ladies come together and make a change
همه زن ها، جمع بشید و تغییری بدین
Start a new beginning for us everybody sing
یه شروع تازه برامون خلق کنین، همه بخونن
This is for my girls all around the world
این به خاطر دخترام در سراسر دنیا
Whove come across a man who dont respect your worth
که با مردی برخورد دارن که به ارزششون، احترام نمی ذاره
Thinking all women should be seen, not heard
فکر کنم که همه زن ها باید دیده بشن و شنیده شدن کافی نیست

chorus

Never can, never will, cant hold us down lil kim
هرگز نمی تونه، هرگز نخواهد تونست، که مطیعمون کنن، کیم (اسم زن) کوچیک
Check it – heres something I just cant understand
چکش کن، اینجا مسئله ای هست که نمی تونم بفهمم
If the guy have three girls then hes the man
اگه اون یارو 3 دختر داره، یه مرد هستش
He can either give us some head, sex her off
اون می تونه یه کم سکس زبانی بده
If the girl do the same, then shes a whore
اگه یه دختر همون کار رو بکنه، بهش میگن فاحشه
But the tables about to turn
اما جداول در حال تغییر هستن
Ill bet my fame on it
شهرتم رو روش شرط می بندم
Cats take my ideas and put their name on it
گربه هایی نظرم رو می دزدن و اسمشون رو بر روش می ذارن
Its aiight though, you cant hold me down
خوبه، تو نمی تونی مطیعم کنی
I got to keep on movin
باید به حرکت ادامه بدم
To all my girls with a man who be tryin to mack
برای تمام دخترام با مردی که سعی می کنه سکس باهاشون داشته باشه
Do it right back to him and let that be that
باهاش همون طور رفتار کن و بذار اونطور باشه
You need to let him know that his game is whack
تو نیاز داری که بهش بگی که بازیش رنج دهنده ست
And lil kim and christina aguilera got your back
و کیم کوچیک و کریستینا آگیلرا پشتت هستن
But youre just a little boy
اما تو فقط یه پسر کوچیکی
Think youre so cute, so coy
فکر می کنی چذاب و شیرین هستی، خیلی کمرو
You must talk so big
باید لاف بزنی
To make up for small lil things
تا جبران چیزهایی کوچیک رو بکنی
So youre just a little boy
تو فقط یه پسر کوچیک هستی
All youll do is annoy
تمام کاری که می کنی آزار دادنه
You must talk so big
باید لاف بزنی
To make up for small lil things
تا جبران چیزهای کوچیک رو بکنی
This is for my girls…
این برای خترام هست…
This is for my girls all around the world
این به خاطر دخترام در سراسر دنیا
Whove come across a man who dont respect your worth
که با مردی برخورد دارن که به ارزششون، احترام نمی ذاره
Thinking all women should be seen, not heard
فکر کنم که همه زن ها باید دیده بشن و شنیده شدن کافی نیست

chorus

This is for my girls all around the world
این به خاطر دخترام در سراسر دنیا
Whove come across a man who dont respect your worth
که با مردی برخورد دارن که به ارزششون، احترام نمی ذاره
Thinking all women should be seen, not heard
فکر کنم که همه زن ها باید دیده بشن و شنیده شدن کافی نیست

chorus

Never can, never will, cant hold us down
هرگز نمی تونه، و نخواهد تونست، که مطیعمون کنه
Spread the word, cant hold us down
به همه بگو که نمی تونن مطیعمون کنن

Advertisements

~ توسط toby در دسامبر 10, 2007.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: